Erbjudande till myndigheter, kommuner och organisationer Möt medborgare och medlemmar i kristider
genom säkrare och effektivare digitala kanaler

Erbjudande till myndigheter, kommuner och organisationer:

Flytta era fysiska möten och telefonkontakter till säkrare och effektivare digitala kanaler

Att upprätthålla service till medborgare och medlemmar har sällan varit så viktigt och samtidigt så utmanande. I och med den pågående krisen har vi på kort tid sett ett kraftigt ökat informationsbehov hos allmänheten. Belastningen på traditionella kontaktkanaler ökar markant och lamslås. Den minskade tillgängligheten spär på oron i samhället. Samtidigt finns det många nödvändiga samhällstjänster som kräver fysiska möten men som skapar onödiga hälsorisker.

Dessa ineffektiva kontaktkanaler och fysiska möten kan enkelt ersättas med digitala och mer effektiva kanaler

Kontakta oss här för demo eller mer information.


Mot bakgrund av den rådande situationen har Vergic satt ihop ett lösningspaket som med kort ledtid kan tas i bruk och som bland annat hjälper organisationer att:

 • Avlasta traditionella kanaler så som telefoni och epost
 • Upprätthålla servicenivåer och samtidigt skydda den egna personalen genom att undvika fysiska möten
 • Effektivisera handläggning och nyttjandet av verksamhetens resurser
 • Höja relevansen i kunddialogen samt kundupplevelsen

Paketet erbjuder, utöver både proaktiv- och traditionell chatt, även möjligheten att direkt från webbplatsen boka, koppla upp samt genomföra kvalificerade möten, med tillgång till kraftfulla digitala kommunikations och samverkansverktyg (Video, Visuell guidning m.fl.), online.

Lösningen kan enkelt implementeras oavsett typ av organisation och utbildning tillhandahålls direkt via webben.

Nya myndigheter

50%
rabatt på införande av plattform samt införande av funktion ‘Bokade webbmöten’

Befintliga kunder

50%
rabatt på införandet av funktion ‘Bokade webbmöten’

Kunder med funktionen

100%
rabatt på nya kalendrar i ‘Bokade webbmöten’

Se fullständigt erbjudande nedan.

Digitala möteskanaler

Paketet innefattar tillgång till de digitala kontaktkanalerna:

Med hjälp av vår regelmotor kan ni fritt avgöra vilken typ av kommunikationskanal som är effektivast vid varje givet tillfälle beroende på typ av ärende och bemanning.

Säkrare och effektivare med ’Bokade webbmöten’ 

Med ‘Bokade webbmöten’ kan ni enkelt erbjuda era medborgare att boka mötestider med era rådgivareDetta möte sker då via web eller mobil i en helt säker miljö för både rådgivare och kund. Detta är också ett effektivt sätt att göra era experter mer tillgängliga för era medborgarna oavsett om rådgivarna arbetar hemma eller på kontor. 

Bokningsfunktionen kan även den styras mot specifika områden, kompetenser eller annan önskad uppdelning med hjälp av vår regelmotor. Bokningsfunktionen är helt integrerad i Vergics platform och innehåller färdigt stöd för bokning, bekräftelse, ombokning, länk för mötesstart, kapacitetsstyrning etc.

 

Erbjudande till kommuner, myndigheter och organisationer

Nya kommuner och myndigheter 

 • 50% rabatt på införande av plattform samt införande av funktionen ‘Bokade webbmöten’
 • 3 månader gratis licenser på plattform och funktion ‘Bokade webbmöten’
 • 3 månader gratis användarlicenser upp til 10 användare

Befintliga kunder som EJ har funktionen ‘Bokade webbmöten’

 • 50% rabatt på funktionen ‘Bokade webbmöten’
 • 3 månader gratis licenser på funktion ‘Bokade webbmöten’
 • 3 månader gratis användarlicenser upp til 10 tillkommande användare
 • 1h gratis hjälp med att förbättra regler och text av banners för att möta upp nya rutsättningar kopplade till den pågående krisen

Befintliga kunder som använder funktionen ‘Bokade webbmöten’ (gäller inom befintlig marknad)

 • 100% rabatt på införande av nya kalendrar
 • 3 månader gratis licenser på tillkommande kalendrar
 • 3 månader gratis användarlicenser för upp till 10 tillkommande användare
 • 1h gratis hjälp med att förbättra regler och text av banners för att möta upp nya rutsättningar kopplade till den pågående krisen

Kontakta oss för mer information eller en demo

Om Vergic Engage Plattform 

Vergics monitorerar varje besökare på din webbplats. Utifrån regler satta i vår regelmotor kan man agera på besökarens beteende och historik. Besökaren kan erbjudas olika budskap eller kontaktytor som i sin tur förmedlar dynamiska budskap eller erbjuder digitala kontaktvägar som t.ex. Bokade webbmöten, Avancerad chatt, Video eller Webcall.